Running Pair

Når de to siste kortene på bordet er et par - to like kort.

'ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ