Runner

Løper. En typisk situasjon for dette uttrykket er når en spiller har tress etter "flop" og en annen spiller får to kort i samme farge og får en flush på de to siste kortene. . Dette blir da kalt for en "runner runner".

'ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ