Run it twice

Å dele ut turn og river flere ganger. "Run it twice" betyr at man først deler ut en turn og river, legger disse kortene til siden og deler deretter ut enda en turn og river. Beste femkorts pokerhanden vinner hver sin del av potten.

Bruk:

Dette har vi ofte sett i High Stakes spill. Skulle spiller A vinne første runden og spiller B andre runden, så deles potten likt mellom dem.

'ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ