Round of Betting

Dette er når spillerne kan legge frem sine bud eller økninger eller velger å avstå. Hver runde har flere "betting" runder og runden er først avsluttet når siste bud er "callet".

'ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ