Rolled Up

I sju korts poker der tre likke ( tress ) blir delt ut i de tre første kortene.

'ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ