Rap

Når en spiller banker i bordet for å markere at han/hun "checker".

'ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ