Raise Blind

Å øke budet i foldhold til hva "blindsen" er.

'ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ