Railbird

Person eller personer som oppholder seg rundt et poker spill for å bare se på eller venter på å få delta.

'ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ