Put Down

Legge ned - Å legge ned en hand.

'ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ