Prop

En person som er innleid av et kort rom for å fylle ut antall spillere på et bord eller for å starte et nytt bord.

'ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ