Pot Limit

Dette er en spill type der maksimums "bettet" er likt med størrelsen på potten.

'ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ