Play Over

Å spille på en plass der spilleren ikke er til stede for øyeblikket

'ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ