Play the Board

Å vise frem en hand som ikke gjør kortene bedre enn det som allerede ligger på bordet. F. eks om du har 2-2, og bordet har 4-4-9-9-A ( ingen mulighet for flush), da må du "play the board" - den beste kort kombinasjonen du kan oppnå bruker ingen av dine kort. Vær oppmerksom på at om dette skjer så er det beste som kan skje at gjenværende spillere deler potten dersom ingen andre heller har en bedre hand.

'ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ