Peg

Å merke kortene på en slik måte at rangeringen av kortene kan føles.

'ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ