Pay Station

Betalings stasjon - En person som "caller" inn nesten uansett og taper.

'ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ