Overcall

Å "calle" et "bet" etter at en eller flere spillere allerede har "callet".

'ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ