Out Button

En markør plassert foran en spiller som ønsker en eller flere henders pause men vil fortette i spillet.

'ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ