Opener

Den spiller som gjør det første frivillige "bettet".

'ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ