One-End

En veis "straight". Fire kort i rekkefølge men bare muligheter til å få det femte kortet i den ene enden. F. eks A-K-Q-J

'ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ