Odds Against

Antallet feil mot antall suksesser

'ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ