Nut Flush

Den beste flushen som er mulig å oppnå som da innholder Esset.

'ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ