Must-Move

For å utjevne spillet i en turnering så flyttes spillere til andre bord.

'ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ