Muck

Kort som legges ned. Også kort som allerede er kastet vekk eller ikke lenger i spill.

'ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ