Miscall

En ukorrekt muntlig rangering av kortene.

'ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ