Marked Cards

Kort som ulovlig har blitt merket og dermed kan man lese kortets verdi ved å se på kortets bakside.

'ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ