Luck

En illusjon om å vinne eller tape utenfor all statistisk realitet.

'ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ