Luck Out

Å slå ut en god hand ved å trekke kort som forbedrer din hand.

'ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ