Lowcard

Det laveste synlige kortet i sju kort poker som tvinges til å gjøre et "bet". Enten ved "bring in" som er halve innsatsen eller et "full bet" som er som er hele innsatsen.

'ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ