Look

Når en spiller "caller" siste og avgjørende bud før kortende vises frem.

'ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ