Long Odds

Når det er svært små muligheter for at noe skal skje.

'ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ