Lock-Up

En markør som "holder av" en stol/sete til en spiller.

'ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ