Little Blind

Den første og minste av "blinds".

'ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ