Limp In

Å bare "calle" inn istedenfor å "raise". Vanlig måte er å "limpe" inn etter at en annen spiller har gjort et bud før deg og bare har "callet" "big blind".

'ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ