Limit

Høyeste lovlige "bet" eller økning.

'ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ