Limit Stakes

Poker med maksimum "bets" og "Raises" bestemt av arrangøren av spillet.

'ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ