Leader

Spilleren som "better" først.

'ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ