Lead

Første spilleren til å "bette" inn i en pott.

'ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ