Komodo Dragoned

Når en spillers han blir slått fordi en motspiller får straight eller flush på siste kortet.

'ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ