Kojak

En hand som består av K og J ( konge og knekt).

'ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ