Kill Button

En markør for å markere en spiller som har vunnet to potter etter hverandre eller flere og er tvunget til å by i neste pott.

'ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ