Jack and Back

En form for jackpot poker som går tilbake til "low-ball" poker dersom ingen åpner spiller med knekter eller bedre. Også kalt for "Jack and Reverse", "Jacks Back" eller "Jackson".

'ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ