Intentional Flashing

Å vise frem et av sine skjulte kort, helt eller delvis, til en motstander.

'ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ