In a Row

I rekke eller linje. Et uttrykk for en straight.

'ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ