In Action

Tiden en spiller er involvert i en hand.

'ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ