Ignorant End

Den laveste enden i en straight i et spill som har felles kort.

'ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ