Idle Card

Et kort som ikke gjør noen forandring i handen.

'ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ