High-Low Split

Splitt pott spill. poker der det spilles om potten i 2 halv deler.

'ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ