Gutshot Straight

En komplett straight etter å ha trukket den kortet som manglet i midten. F. eks Du har 4-5-7-8 og trekker kort for å få en sekser slik at du får straight. Da har du en "gutshot straight".

'ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ