Grinding

Å spille på en slik måte at det er minimal risiko og moderate gevinster over en lengre periode.

'ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ