Full Barn

Uttrykk for fullt hus - tre like og to like

'ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ